Konferencja naukowaWspółczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo
8-9 marca 2013 r.

Konferencja „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo” jest czwartą, interdyscyplinarną sesją naukową poświęconą badaniom nad poszczególnymi aspektami współczesnego pogaństwa, duchowością i działalnością społeczną neopogan. Adresowana jest zarówno do naukowców; religioznawców, antropologów, politologów, jak również przedstawicieli grup i związków neopogańskich.

Cel konferencji

Neopogaństwo, to termin określający zbiorczo współczesne systemy religijne, zarówno te odwołujące się do etnicznych, przedchrześcijańskich religii danego regionu lub kraju, jak i kładące nacisk na poszczególne, wybrane elementy etyczne zaadoptowane z dawnych wierzeń.

Aktualna konferencja poświęcona neopogaństwu, ma na celu przedstawianie obecnego stanu prowadzonych badań naukowych oraz prezentację wybranych związków wyznaniowych i organizacji religijnych. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych odnośną tematyką, do aktywnego uczestnictwa, w tradycyjnym, czwartym już spotkaniu w Krakowie, zarówno poprzez dowolną formę prezentacji naukowej jak i aktywne uczestnictwo na prawach miłego gościa.

Organizatorzy: